ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκθεση Ζωγραφικής της απο ομάδας δημιουργίας Πρώτης.

Εκθεση Ζωγραφικής της απο ομάδας δημιουργίας Πρώτης.

Διάρκεια εκδήλωσης απο Κυριάκη 24 Ιουλίου έως Κυριάκη 31 Ιουλίου 2016, ώρες λειτουργίας 21,00 μ.μ. με 23,00μ.μ.