Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρία με την επωνυμία
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΓΙΑΤΙ ΛΑΔΙΑ ΠΡΩΤΗΣ»

 

  Το λαογραφικό μουσείο με την επωνυμία «Χαγιάτι Λαδιά» βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό της Πρώτης, στον Δήμο Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία του οικισμού. Η κύρια συλλογή της έκθεσης στεγάζεται σε δυο ισόγεια δώματα, τα οποία οικοδομήθηκαν το 1920 για να λειτουργήσουν ως καπναποθήκες. Τα κτίσματα είναι απόλυτα εναρμονισμένα στο πνεύμα δόμησης της παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής με την πέτρα και το ξύλο ν’ ανάγονται στα κυρίαρχα δομικά υλικά κατασκευής τους, πλαισιωμένα εξωτερικά από λιθόστρωτο καλντερίμι και ημιυπαίθριο χαγιάτι.
untitled-1.png

  Το μουσείο δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία και δαπάνες της Βασιλικής Λαδιά και του Χρήστου Τσιφούτη, αποκλειστικό κίνητρο των οποίων αποτέλεσε ο σεβασμός στον θεσμό της οικογένειας, η αγάπη στην ιστορία του τόπου τους και ασφαλώς η εκτίμηση προς την λαϊκή παράδοση. Όλα τα αντικείμενα της συλλογής που εκτίθενται στον χώρο αποτελούν ταυτοχρόνως μέρος της οικογενειακής κληρονομιάς των δημιουργών και «ιερή» παρακαταθήκη, την οποία διαφύλαξαν με ευλάβεια κι αφοσίωση.

 Το μουσείο άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό τον Ιούλιο του 2014 αποσπώντας τη θερμή υποδοχή της τοπικής κοινωνίας, που αναζητούσε μια κοιτίδα διάσωσης και διάδοσης τόσο του πολιτιστικού της πλούτου όσο και του κοινωνικού της ιστού. Μια από τις βασικές επιδιώξεις των δημιουργών του άλλωστε, παραμένει η γνώση της κοινωνίας του χθες, ώστε να καταστεί βοηθητική η κατανόηση της κοινωνίας του σήμερα.
proti_aero_plateia_map.jpg

  Σε ακολουθία με τα παραπάνω σας γνωστοποιούμε ότι ιδρύθηκε Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρία με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΓΙΑΤΙ ΛΑΔΙΑ ΠΡΩΤΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΧΑΓΙΑΤΙ ΛΑΔΙΑ» με έδρα την Πρώτη, Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Α.Μ. ../2018, που σύμφωνα με το καταστατικό σκοπός της οποίας είναι:

α) την λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στην Πρώτη με πρώτο αντικειμενικό σκοπό την προστασία και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού, ιστορικών μνημείων και τη διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την αγροτική ζωή και παράδοση. Η συλλογή εργαλείων και αντικειμένων λαϊκής τέχνης, με αναπαράστασης παλαιάς κατοικίας και ζωής και την ευπρεπή και απόλυτα γνήσια παρουσίαση όλων των λαϊκών ενδυμασιών της περιοχής.

β) τη διαφύλαξη του ιστορικού λαογραφικού υλικού της Πρώτης και της λαϊκής ενδυματολογίας.

γ) τη συντήρηση των ηθών και εθίμων της περιοχής Δημοτικής Ενότητας Πρώτης και το Δήμου Αμφίπολης γενικότερα.

δ) την τουριστική προβολή του τόπου μας μέσα από την λαογραφία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ε) την ανύψωση της πνευματικής στάθμης στην Πρώτη και η αλληλοβοήθεια των μελών της εταιρίας.

στ) την υλοποίηση κάθε ενέργειας συναφούς με τα συμφέροντα της Εταιρίας και του τόπου.

ζ) την καλλιέργεια, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του πολιτιστικού και πολιτισμικού στοιχείου της Πρώτης, μέσω της τέχνης, της φύσης και της ιστορίας της.

η) τη μελέτη, η διάδοση, η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Πρώτης και της ευρύτερης περιοχής.

θ) την προώθηση της επικοινωνίας μέσω της τέχνης της ιστορίας και της λαογραφίας της Πρώτης, η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και επαφών και η συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς.

ι) την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και της θέσης της Πρώτης και η επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή ανά τους αιώνες.

ια) την επιμέλεια, παραγωγή, οργάνωση και η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικών με την λαογραφία, η εν γένει πολιτιστική και εικαστική προώθηση της τέχνης και των εικαστικών γενικότερα, η οργάνωση και διακίνηση καλλιτεχνικών, εικαστικών, λαογραφικών, κοινωνικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων.

ιβ) τη συμμετοχή για επιδοτήσεις σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων μεμονωμένων κρατών σε σχέση με την διατήρηση και ανάπτυξη της λαογραφίας, της τέχνης και της ιστορίας της Πρώτης και της ευρύτερης περιοχής κ. ά.

ιγ) την ευαισθητοποίηση κοινωνικών ομάδων σε θέματα της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Πρώτης με την ευρύτερη περιοχή της, η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών μελέτης, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά.

ιδ) την επιμόρφωση των επισκεπτόμενων ομάδων και ιδιωτών σε σχέση με την πνευματική, πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική ανάπτυξη, που θα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μέσα από τα ειδικά προγράμματα και δραστηριότητες της εταιρίας.

ιε) την οργάνωση και συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς διαλέξεων, σεμιναρίων, μαθημάτων με προβολές οπτικοακουστικού υλικού, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των πολιτών των κοινωνικών ομάδων που θα συμμετέχουν από την ευρύτερη περιοχή και γενικότερα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ιστ) την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς τοπικών εορτών, εκδηλώσεων λαογραφικού περιεχομένου, τοπικών ή ευρωπαϊκών φεστιβάλ τέχνης, παιδείας και πολιτισμού.

ιζ) τον εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση, μελέτη και έρευνα θεμάτων που έχουν σχέση με την τέχνη την ιστορία και το ανθρώπινο δυναμικό της Πρώτης της ευρύτερης περιοχής και της χώρας μας γενικότερα.

ιη) την παρακολούθηση των διεθνών, μεσογειακών και βαλκανικών εξελίξεων και εμπειριών, η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η εταιρία.

Ιθ) την οργάνωση, συνδιοργάνωση και συμμετοχή μαζί με άλλους φορείς της ευρύτερης περιοχής, διεθνών δικτύων και φορέων συνεργασίας με σκοπό την παραγωγή και οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών προβολής των πολιτισμικών ταυτοτήτων των λαών δια μέσου της ιστορίας και της τέχνης.

 Ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της ορίζεται κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας να πραγματοποιείται στα πλαίσια του νόμου και ιδιαίτερα επιδιώκεται:

i) Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, γιορτών, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων, σεμιναρίων, ομιλιών, εκθέσεων (π.χ. φωτογραφιών, ειδών τέχνης κ.ά.), συναντήσεων με ανθρώπους του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης και η έρευνα για την δημιουργία νέων μορφών έκφρασης και επαφής με την κοινωνική συνείδηση.

ii) Η οργάνωση ή συνδιοργάνωση ομάδων και προγραμμάτων εργασίας, καθώς και συνεταιριστικών ή παραγωγικών δραστηριοτήτων με σκοπό την πολιτιστική και παραγωγική δραστηριοποίηση του κοινωνικού χώρου, απευθείας από την εταιρία είτε σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή και μεμονωμένα άτομα.

iii) Η κάθε μορφής συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως καλλιτέχνες, πανεπιστημιακούς φορείς, επιστήμονες, ερευνητές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.λ.π. με παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες.

iv) Η δημιουργία παραστάσεων ή θεαμάτων οποιασδήποτε μορφής (θεατρικής, χορευτικής, μουσικής, μικτής κ.λ,π.) και η παρουσίασή τους εντός και εκτός θεατρικής σκηνής (π.χ. στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, σε φεστιβάλ, χώρους αναψυχής κ,λ,π.).

v) Η συγγραφή, έκδοση, μετάφραση και διάθεση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών, λογοτεχνικών έργων, καθώς και μελετών, περιοδικού, εντύπων, φυλλαδίων και γενικά η χρήση κάθε γραπτού και ηλεκτρονικού μέσου, σύμφωνα με τους σκοπούς της εταιρίας.

vi) Η συμμετοχή σε τοπικά, ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, συνέδρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις κ.λ.π..

  Για περισσότερες λεπτομέρειες των άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού μας μπορείτε να επισκεφτείτε την έδρα της εταιρίας.

  Με την πεποίθηση ότι θα σας έχουμε αρωγούς στην προσπάθεια μας, θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για εμάς όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εταιρία: α) είτε ως μέλλος της Α. Μ. Κ. Ε., β) είτε βοηθώντας στην υλοποίηση δράσεων που προγραμματίζονται, γ) είτε ενισχύοντας οικονομικά το έργο μας (Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς: GR2601710630006063143891856), δ) ή αναλαμβάνοντας υποστηρικτική χορηγία, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας και την ωφέλεια των ανθρώπων του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Μ. Κ. Ε.

Ο πρόεδρος Χρήστος Τσιφούτης
Η Γραμματέας Βασιλική Λαδιά 

  Το «Χαγιάτι Λαδιά» βρίσκεται στο χωρίο Πρώτη, του Δήμου Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία του χωριού. H Πρώτη απέχει: από Σέρρες 50χλμ. από Δράμα 27χλμ. από Καβάλα 50χλμ. & από Θεσσαλονίκη 125χλμ. μέσω της Εγνατίας οδούκόμβος Στρυμόνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Search