ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Παναγιώτα Βασιλειάδου, Ιστορικός-Μουσειολόγος 

Άγγελος Γκοτσίνας, Δρ. Αρχαιολογίας 

Σταυρούλα Γουδάκη, Ιστορικός τέχνης-Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης

Chantal Ladias