Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  Η συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Χαγιάτι Λαδιά συνεχώς εμπλουτίζεται χάρη στην προσφορά αντικειμένων μεγάλης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας από δωρητές. Η εμπιστοσύνη στο Μουσείο και η ενεργή στήριξή τους,  συμβάλλει στην έρευνα και μελέτη της προβιομηχανικής κοινωνίας. Τα αντικείμενα των δωρητών παρουσιάζονται στην έκθεση και αποτελούν συστατικό κομμάτι του Μουσείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Search